Parteneriat:

Solicitant:  Universitatea Tehnic㠓Gheorghe Asachi” din Iași prin
                   Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial

Partener 1: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare
                    pentru Textile și Pielărie, București

Partener 2: ASITEX - Asociatia Absolventilor Facultatii de Textile-Pielarie din Iasi

Partener 3: Institutul Național de Inventică, Iași