În perioada 2 august 2010 - 1 august 2013, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, prin Facultatea de Textile - Pielărie şi Management Industrial, în parteneriat cu INCDTP Bucureşti, ASITEX şi INI, va implementa proiectul POS-DRU "De la teorie la practică - PRACTICA".
   Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă".

  Peste 800 de studenţi ai Facultăţii de Textile - Pielărie şi Management Industrial vor beneficia de stagii de practică la cele mai reprezentative firme din domeniu. Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea pregătirii profesionale prin dezvoltarea aptitudinilor practice, pe parcursul a trei stagii proiectate gradual, în corelaţie cu cerinţele pieţei muncii.
  Pe lângă stagiile de pregătire practică de specialitate, studenţii vor desfăşura activităţi specifice în cadrul noii firme simulate care va fi înfiinţată în cadrul facultăţii.
  Din proiect vor fi finanţate integral stagiile de practică în ţară (transport şi cazare), subvenţii în valoare de 430 lei pentru fiecare student, premii în valoare de 1800 lei pentru cele mai bune proiecte de practică pe an de studiu şi specializare (21 de premii anual).