Obiectivul general al proiectului PRACTICA este dezvoltarea aptitudinilor practice, specifice fabricației, producției și cercetării, pentru studenții din cadrul învățământului superior tehnic - domeniul textile-pielărie.

Obiectivele specifice ale proiecului sunt:
OS1. Organizarea în condiții corespunzătoare a practicii pentru șapte specializări acreditate din trei domenii ale științelor inginerești, conform structurii Facultății de Textile - Pielărie și Management Industrial.
OS2. Îmbunătățirea pregătirii profesionale prin dezvoltarea aptitudinilor practice, pe parcursul a trei stagii proiectate gradual în corelație cu cerințele pieței muncii, pentru un număr de 824 de studenți (în total 1134 stagii individuale de practică).
OS3. Formarea unui număr de 46 de tutori din cadrul a 29 firme selectate ca parteneri de practică, ca urmare a încheierii parteneriatelor pe termen lung conform legii nr.258/2007.
OS4. Înființarea unei firme simulate care să integreze activități de proiectare, monitorizare a fabricației, comercializare și conducere specifice firmelor reale partenere. Includerea practicii în firma simulată ca activitate didactică obligatorie în planurile de învățământ a șase specializări acreditate.