1. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării

2. Uniunea Europeană

3. Ministerul Muncii

4. Fondul Social European

5. Comisia Europeană

6. Guvernul României

7. Societatea Academică din România

8. Educație și formare EU

9.
Firme textile, partenere în cadrul proiectului PRACTICA