BUCHAREST BUSINESS FORUM
din data de 19 octombrie 2010 - București
   La data de 19 octombrie 2010 a avut loc la Bucuresti, în cadrul Centrului de conferinte World Trade Center, forumul intitulat BUCHAREST BUSINESS FORUM.
    Pentru sectiunea D: Fashion & Design Industries, a fost invitata d-na decan a Facultatii de Textile - Pielarie si Management Industrial, conf.dr.ing. Carmen Loghin pentru a prezenta ultimele realizari din domeniile de învatamânt si cercetare. Ca Manager de proiect, d-na conf.dr.ing. Carmen Loghin a prezentat Facultatea de Textile - Pielarie si Management Industrial, insistând pe proiectul POSDRU/90/2.1/S/60423 - ”De la teorie la practica” - PRACTICA, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
    Participarea la acest forum a avut ca scop prezentarea proiectului si discutarea cu agentii economici participanti în vederea stabilirii de contacte pentru semnarea unor acorduri de parteneriat necesare desfasurarii stagiilor de practica din cadrul proiectului.

Lansarea oficiala a proiectului POSDRU/90/2.1/S/60423 -
”De la teorie la PRACTICA - PRACTICA” - 3 august 2010
  La data de 03.08.2010, în Sala de Consiliu a Facultatii de Textile - Pielarie si Management Industrial, a avut loc lansarea oficiala a proiectului POSDRU/90/2.1/S/60423 - ”De la teorie la PRACTICA - PRACTICA”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
    Prezentarea proiectului a evidentiat parteneriatul implicat în derularea proiectului si pe reprezentanții acestora prezenti în sala, activitatile desfasurate de fiecare partener, precum si repartizarea bugetului proiectului.
Cele mai multe interventii au fost legate de modul de desfasurare a stagiilor de practica pentru studentii din anii II, III si IV de la toate specializarile facultatii.
   Întâlnirea a fost una fructuoasa, stabilindu-se actiunile ce se vor desfasura de catre fiecare partener în cadrul activitatilor cuprinse în primele trei luni de proiect

Lansarea oficiala a proiectului “De la teorie la PRACTICA - PRACTICA”
1 Octombrie 2010
   La data de 1 octombrie 2010, ora 12:00, în Amfiteatrul “I.C.Stefanescu” al Facultatii de Textile-Pielarie si Management Industrial a avut loc lansarea oficiala a proiectului “De la teorie la PRACTICA - PRACTICA”
   A urmat apoi prezentarea „Tutorele de practica” a domnului prof.univ.dr. Constantin LUCA, Directorul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic al Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi. Aceasta prezentare a fost axata pe relatia dintre teorie si practica-cercetare, legatura dintre atitudini si comportament, comunicarea persuasiva, motivatia performantei si relationarea în interiorul grupului de practica.

Seminar instruire tutori
Iasi 25-26 februarie 2011
  In zilele de 25 si 26 februarie 2011 a avut loc seminarul de instruire a tutorilor implicati in proiectul PRACTICA. Lucrarile seminarului au fost deschise de doamna conf.univ.dr.ing. Carmen Maria LOGHIN in dubla ei calitate de Manager de proiect  si Decan al Facultatii de Textile-Pielarie si Management Industrial.
Au fost atinse aspectele principale ale proiectului PRACTICA precum si legatura dintre Facultatea de Textile-Pielarie si Management Industrial  ca formator si intreprinderi ca beneficiar al fortei de munca calificate. In contextul globalizarii si al crizei economice, proiectul PRACTICA este un atu important in calificarea si integrarea rapida a studentilor in intreprinderile de profil.
   Seminarul de instruire a continuat cu „Ghidul de organizare, desfasurare si evaluare a practicii” elaborat de domnul conf.univ.dr.ing. Dan DORIN. Au fost prezentate si discutate elementele generale si scopurile practicii tehnologice, obiectivele operationale, cerintele si dificultatile, rolul si indatoririle tutorelui de practica, metodele de instruire practica, evaluarea finala a studentilor.
Seminarul de instruire s-a incheiat prin discutiile pe sectiuni. Prelegerile, discutiile si întrebarile ulterioare au permis atingerea in totalitate a obiectivelor urmarite prin acest seminar de training.
În data de 28.01.2011 a avut loc, în Amfiteatrul I.C. Ștefănescu, worskhop-ul pentru diseminarea activității din primele șase luni de implementare a proiectului.
În cadrul acestui workshop au fost prezentate rezultatele parțiale obținute de beneficiarul acestui proiect - Universitatea Tehnic㠄Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Textile - Pielarie și Management Industrial și de către partenerii implicați.
Rezultate partiale dupa primul semestru de implementare:
1.  453 de studenti inclusi în grupul tinta;
2.  53 de tutori care vor fi instruiti;
3.  33 parteneriate cu firme de profil;
4.  326 conventii cadru pentru efectuarea practicii;
5.  1 baza de date studenti;
6.  1 baza de date angajatori;
7.  1 workshop organizat la lansare;


Workshop pentru diseminarea activitatii pe primul semestru
28 ianuarie 2011

8.   24 de materiale suport (8 îndrumare si caiete de practica pentru anul II, 7 îndrumare si caiete de practica pentru anul III,  7 îndrumare pentru anul IV,  1 ghid pentru tutori, 1 material cu noutati în domeniul textile-pielarie) în curs de tiparire.
9.   site-ul proiectului
www.textilepraxis.ro .

INTERNSHIP
in cadrul Companiei Transval Mob Sighetu-Marmatiei
Perioada: iulie - septembrie
Transval Mob este o companie infiintata in anul 2006, specializata in producerea de mobilier tapitat - canapele, coltare si fotolii, tapitate in stofe, piele sau imitatie de piele. Compania colaboreaza cu clienti importanti din Franta, Marea Britanie, Germania, SUA.

Descrierea programului:
* Programul se va desfasura in perioada iulie - septembrie 20011 in Sighetul - Marmatiei.
* Candidatii vor participa sau vor coordona, partial sau total, in functie de aptitudinele lor, urmatoarele proiecte:
- Definirea catalogului de operatii si timpi standard in sectia de croit - cusut;
- Definirea catalogului de schite si documentatii tehnice elaborate intr-un program CAD;
- Reorganizarea/reamplasarea sectiilor de productie si a utilajelor componente in functie de clientii actuali si comenzile/modelele viitoare ale firmei;
- Implementarea unui sistem ERP.

Candidatul ideal:
* Student terminal (anul III, IV) sau student masterand la o facultate de inginerie sau inginerie economica;
* Cunostinte limba engleza si limba franceza scris-vorbit, cel putin la nivel conversational;
* Operare pe calculator, cunoasterea pachetului Microsoft Office (in special Excel) si a programelor grafice AutoCAD;
* Disponibil pentru relocare pe perioada programului in orasul sighetu-Marmatiei.

Beneficii:
* Pentru studentii din anul III de studiu, pachetul de beneficii include o bursa de 100 Euro/luna si decontarea cazarii si transportului;
* Pentru studentii din anul IV si studentii masteranzi, pachetul de beneficii include un salariu de 250 Euro/luna pe perioada de proba, iar ulterior vor fi angajati pe pozitia de inginer debutant, cu un salariu de incadrare incepand de la 500 Euro.

În data de 2 iunie 2011, ora 10:00, va avea loc o prezentare a firmei și a proiectelor derulate.
Locul: Facultatea de Textile-Pielarie și Management Industrial din Iași, Amfiteatrul Ștefănescu.


Pentru informații suplimentare, vă rugăm să îl contactați pe dl. Bela Marthi la numărul de telefon 0730-020.155 sau pe adresa de e-mail:
bela-transval16@cauval.com
www.transvalmob.ro

WORKSHOP
pentru diseminarea rezultatelor proiectului
după un an de implementare
În data de 03.10.2011 a avut loc în Amfiteatrul I. C. Ștefănescu al Facultății de Textile - Pielărie și Management Industrial, workshop-ul pentru diseminarea rezultatelor proiectului după un an de implementare al proiectului POSDRU/90/2.1/S/60423 - ”De la teorie la practic㔠- PRACTICA, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
La acest eveniment au participat studenți și cadre didactice ai Facultății de Textile - Pielărie și Management Industrial, domnul prof. Univ. Dr. ing. Ion Giurma - Rector al Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, d-na ing. Florentina Vasilescu - coordonator regional MECTS-CNDIPT-UIP-OI-POS DRU, responsabilii din partea partenerilor implicați în proiect și reprezentanți ai agenților economici interesați de stabilirea de contacte în vederea semnării unor acorduri de parteneriat necesare desfășurării stagiilor de practică din cadrul proiectului.

D-na manager de proiect, conf. Dr. ing. Maria-Carmen Loghin a prezentat rezultatele obținute după primul an de implementare a proiectului, după care a dat cuvântul studenților pentru   a-și exprima punctul de vedere cu privire la stagiile de practică efectuate.

În final d-na manager de proiect a înmânat diplomele câștigătorilor concursurilor organizate în cadrul proiectului pentru anii de studii II, III și IV și pentru fiecare specializare.Centru de practică la Focșani
prezentare și ofertă de locuri de muncă
În data de 07.03.2012, ora 11.00, în Sala de Consiliu a Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial din Iași, Compania ARTIFEX din localitatea Focșani, jud. Vrancea, în prezența unui număr mare de studenți și de cadre didactice din facultate, a prezentat modul de organizare și structurare a companiei, respectiv condițiile pe care le vor avea studenții din anul III și IV în stagiile de practic.
De asemenea, reprezentanții firmei au făcut o ofertă de integrare a unor absolvenți ai facultății noastre în echipele de specialiști pentru diferite departamente: serviciul tehnic, aprovizionare, normare ș.a.  Absolvenții selectați vor fi instruiți conform cu procedurile de lucru aplicate de compania internațională AKRIS, din care firma ARTIFEX face parte.

Seminar instruire tutori - Iași, 30-31 martie 2012


Firme moderne noi pentru efectuarea stagiului de practica
Pe baza analizei modului de organizare și desfășurare a stagiilor de practică în anul I de
practică (2010/2011), în anul II de practică (2011/2012), s-a luat măsura de a încheia
acorduri de parteneriat, în plus, cu o serie nouă de firme textile. Acestea au fost alese pe
baza următoarelor criterii: firmele sunt dotate cu utilaje, mașini și aparate moderne, au
organizate fluxurile tehnologice pe baze științifice, execută un sortiment de produse
reprezentative pentru industria de textile și pielărie, dispun de un corp ingineresc și
economic valoros și funcționează cu un număr mare de angajați. În continuare se prezintă
lista cu firmele noi alese pentru stagiile de practică ale studenților din anii II, III și IV de la
Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial: S.C. PLAST PROD S.R.L. Iași,
S.C. JATEX S.A. Botoșani, S.C. CONFLUX S.R.L. București, S.C. SEFAR S.R.L.
Sighișoara, A.C AUTOLIV S.R.L. Brașov, S.C. RIFIL S.A. Săvinești, S.C. HIGH HEELS
DESIGN București, S.C. VIPER CONCEPT S.R.L. București, S.C. SOMAREST
Cisnădie, S.C. TANEX S.R.L. București.
În zilele de 30 și 31 martie 2012 a avut loc seminarul de instruire a tutorilor implicați în
proiectul PRACTICA. Lucrările seminarului au fost deschise și conduse de doamna Conf.
Univ. Dr. ing. Carmen Maria LOGHIN în dubla ei calitate de Manager de proiect  și Decan
al Facultății de Textile-Pielarie și Management Industrial. Seminarul a continuat cu instruirea
tutorilor pe baza lucrării intitulate „Ghidul de organizare, desfășurare și evaluare a practicii”
elaborată de domnul Conf. Univ. Dr. ing. Dan DORIN.
Au fost prezentate și discutate următoarele teme: elementele
generale și scopurile practicii tehnologice în firme, obiectivele
operaționale ale stagiului de practică în firme, cerințele și
dificultățile organizării și desfășurării stagiilor de practică, rolul și
îndatoririle tutorelui de practică, metodele de instruire practică,
evaluarea finală a studenților și a activității de practică. Seminarul
de instruire s-a incheiat prin discuțiile pe secțiuni. Prelegerile,
discuțiile și întrebările ulterioare au permis atingerea în totalitate a
obiectivelor urmarite prin acest seminar de training.

Ședința de instruire a studenților din anul IV - Iași, 3 mai 2012

Joi, 3 mai 2012, la ora 10.00, în Amfiteatrul Ștefănescu, va
avea loc întâlnirea cu studenții din anul IV, în vederea instruirii
privind deplasarea lor în centrele de practică.

Ședința de instruire a studenților din anul II și III - 11 iunie 2012
Miercuri, 13 iunie 2012, la ora 10.00, în Amfiteatrul
Ștefănescu, va avea loc întâlnirea cu studenții din anul II
și III, în vederea instruirii privind deplasarea lor în
centrele de practică.

Întâlnire cu angajatorii - 11 mai 2012
Firma VISIOTEX din Germania invită pe studenții și
absolvenți ai studiilor de licență/master/doctorat la o întâlnire
pentru prezentarea firmei și a oportunităților de angajare a
unor specialiști. Întâlnirea va avea loc în data de 11 mai a.c.,
începând cu ora 10:00, în Sala de Consiliu a Facultății de
Textile-Pielarie și Management Industrial din Iași.

Întâlnire cu angajatorii - 21 mai 2012
cu posibilitatea de a lucra într-un colectiv profesional, pe
utilaje noi și performante și într-un ambient plăcut.
UCO Țesătura este o investiție nouă, cu utilaje de ultima
generație, ce folosește cea mai nouă tehnologie și cu cei mai
buni specialiști din domeniu, gata să ofere denimul de cea
mai bună calitate. Într-o primă fază, UCO Țesătura Giurgiu
preconizează o producție de 7 milioane de metri pe an.
S.C. UCO ȚESĂTURA S.R.L. anunță intenția să recruteze tineri ingineri. Pentru acest lucru, va organiza o întâlnire cu studenții în data de 21.05.2012, la ora 10.00, în cadrul Facultății de Textile-Pielarie și Management Industrial, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași. Se oferă locuri de muncă la standardele europene,
La data de 1 octombrie 2012, ora 10,00, în Amfiteatrul „I. C. Ștefănescu” al Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial din Iași, în cadrul proiectului ”De la teorie la practică- PRACTICA”, a avut loc premierea studenților din anul II, III și IV de la domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Chimică și Inginerie și Management. În albumul de poze sunt surprinse momentele festive de la acest eveniment.

Festivitatea de premiere a studenților din anul II, III și IV - 1 octombrie 2012

POSDRU - Principalul instrument pentru formare, ocupare și
incluziune socială din Romămia
Piatra - Neamț, 26-27 septemebrie 2012

   În data de 12 decembrie 2012, începând cu ora 14,00, la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial din Iași, a avut loc întâlnirea între reprezentanții companiei  Gemini CAD Systems din Iași și un grup de studenți și cadre didactice din facultate.
   Gemini CAD Systems este o companie cu capital românesc înființată în anul 2004 ce are ca principal obiect de activitate dezvoltarea și implementarea de sisteme de proiectare computerizată pentru industria textilă, precum și dezvoltarea de soluții software pentru alți producători de sisteme CAD. Compania își bazează evoluția ascendentă pe un produs și un brand propriu, Gemini CAD Systems, care se bucură de un real succes pe piața de profil.
   Reprezentanții firmei, d-l ec.Traian Luca și d-na ing. Loredana Olaru au prezentat conținutul proiectului și etapele de desfășurare:
   • Promovarea proiectului în rândul studenților;
   • Organizarea unei prezentări (la nivel de facultate) a obiectivelor proiectului;
   • Stabilirea, de comun acord cu facultatea, a criteriilor de selecție pentru acordarea  
     burselor;
   • Înscrierea studenților pentru burse și stagii de practică și selecția acestora;
   • Publicarea criteriilor de acordare a premiului anual și înscrierea studenților.
   Studenții participanți la prezentare au pus întrebări legate de condițiile de acordare a burselor, de desfășurare a stagiilor de internship și practică. Un număr mare de studenți
și-au exprimat intersul de a fi beneficiari ai acestui  proiect generos.
   Au participat 30 studenți din anii III, IV și master, precum și cadre didactice din cadrul Departamentului de Ingineria Tricoturilor și Confecțiilor și cei 2 reprezentanți ai companiei  Gemini CAD Systems din Iași.

Organizatori:
- Compania Gemini CAD Systems, Iași
- Conf. dr. ing. Maria Carmen LOGHIN (U. T. Iași)
- Șef lucr. dr. ing. Manuela AVĂDANEI (U. T. Iași)
În data de 27 septemebrie 2012, d-na Conf.dr.ing. Maria-Carmen LOGHIN a prezentat proiectul „De la teorie la practic㔠- PRACTICA în cadrul sesiunii „Prezentări proiecte de succes”, evidențiind rezultatele obținute după implementarea timp de doi ani a proiectului.

Lansarea unui proiect de sprijinire a studenților în dobândirea de competențe de utilizare a sistemelor CAD-CAM în confecții textile


Întâlnire cu angajatorii
   S.C. Sefar S.R.L. România și S.C. Monotex S.R.L. din Sighișoara, cu sprijinul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, au organizat prezentarea celor două companii textile la Iași. Evenimentul a avut loc joi, 10 ianuarie 2013, începând cu ora 9.00, la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial, B-dul Dimitrie Mangeron, nr. 29, în Sala Consiliu.
   Prezentarea s-a făcut în prezența studenților, absolvenților și cadrelor didactice de la facultate.
   Cele două firme sunt producători principali de fire și țesături de precizie pentru procese industriale și aplicații tehnice.
Firmele oferă:
Pentru studenți: posibilitatea dezvoltării personale prin stagii de pregătire practică în firme.
Pentru absolvenți: locuri de muncă sigure, într-o companie multinațională cu potențial mare de dezvoltare.

Târg de job-uri
“Angajatorii te caută !”
   Sâmbătă, 22 iunie 2013, la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, s-a desfășurat Târgul locurilor de munc㠄Angajatorii te caută”,  un eveniment care a oferit șansa persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să interacționeze cu angajatorii din România.
   Evenimentul s-a adresat în special tinerilor care sunt încă studenți în cadrul programelor de studii de licență, masterat și doctorat de la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial din Iași. De asemenea, au fost invitați și au participat absolvenți ai facultății care caută un loc de muncă în domeniul de textile și de pielărie din România.
   Târgul de joburi a oferit posibilitatea companiilor și firmelor participante să-și prezinte ofertele de muncă și să analizeze prin contact direct potențialul participanților.
   Acțiunea a fost anunțată prin intermediul Portalului EMPLO, ce poate fi accesat aici.
   Portalul EMPLO se adresează inginerilor textiliști și pielari, absolvenți ai Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial din Iași, care caută un loc de muncă, și firmelor textile și de pielărie din România, ce doresc să posteze anunțuri cu privire la oferta lor de angajare a inginerilor textiliști și pielari.
  Portalul EMPLO a fost creat în cadrul proiectului “De la teorie la Practic㔠- PRACTICA, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 POSDRU/90/2.1/S/60423.
Firmele care au participat la eveniment sunt:
S.C. ALISON HAYES ROMANIA S.R.L. Urziceni,
S.C. ARTSANA ROMÂNIA S.R.L. Botoșani,
S.C. BE YOU S.R.L. Iași,
S.C. DEMIUMA COM IMPEX S.R.L. București,
S.C. L-RO S.R.L. Sfântu Gheorghe,
S.C. SIDERMA S.A. București,
S.C. SIHA KNIT FASHION S.R.L. Satu Mare,
S.C. TROTUSTEX S.R.L. Târgu Trotuș

Instruire pentru practică
   Miercuri, 17 iunie 2013, la ora 10.00, în Amfiteatrul Ștefănescu, a avut loc întâlnirea cu studenții din anul II și III, în vederea instruirii privind deplasarea lor în centrele de practică.

Parteneriat între
“Autoliv” și Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial Iași
PARTENERIAT ÎNTRE DIVIZA VOR și studenții din Iași
   Granițele dintre cultură, tehnologie, educație și productivitate sunt foarte fine și nici una dintre aceste dimensiuni nu poate fi abordată fără celelalte. Acesta este motivul pentru care divizia VOR a intrat în programul de parteneriat "De la teorie la Practică - Practica"cu Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din lași. Această inițiativă a plecat de la nevoia de a educa tinerii studenți în strategia și cultura Autoliv, pentru a Ie oteri șansa de a ne fi colegi după terminarea studiilor.
... detalii