CONCURS
I.Cadrul general
Art.1. Conform planului de activități din cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/60423,
concursul are ca obiectiv general verificarea abilităților dobândite de studenți în urma
desfășurării activităților practice în cadrul firmelor de profil.
Art.2. Concursul se adresează studenților din anul IV ai Facultății de Textile-Pielărie și
Management Industrial care fac parte din grupul țintă al proiectului ”De la teorie la practică -
PRACTICA”, de la domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Chimică și Inginerie și
Management.

                                                                                           mai mult...

REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
pentru studenții din anul IV
I.Cadrul general
Art.1. Conform planului de activități din cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/60423,
concursul are ca obiectiv general verificarea abilităților dobândite de studenți în urma
desfășurării activităților practice în cadrul firmelor de profil.
Art.2. Concursul se adresează studenților din anul II ai Facultății de Textile-Pielărie și
Management Industrial care fac parte din grupul țintă al proiectului ”De la teorie la practică -
PRACTICA”, de la domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Chimică și Inginerie și
Management.

                                                                                           mai mult...

REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
pentru studenții din anul II
I.Cadrul general
Art.1. Conform planului de activități din cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/60423,
concursul are ca obiectiv general verificarea abilităților dobândite de studenți în urma
desfășurării activităților practice în cadrul firmelor de profil.
Art.2. Concursul se adresează studenților din anul III ai Facultății de Textile-Pielărie și
Management Industrial care fac parte din grupul țintă al proiectului ”De la teorie la practică -
PRACTICA”, de la domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Chimică și Inginerie și
Management.

                                                                                           mai mult...

REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
pentru studenții din anul III
Tabele nominale cu studenții care au fost premiați la concurs
Anul IV - ruta profesională: FILATURĂ

Anul IV - ruta profesională: ȚESĂTORIE

Anul IV - ruta profesională: TRICOTAJE

Anul IV - ruta profesională: CONFECȚII TEXTILE

Anul IV - ruta profesională: FINISARE CHIMICĂ TEXTILĂ

Anul IV - ruta profesională: PRELUCRARE CHIMICĂ A PIEILOR
Anul II - ruta profesională: FILATURĂ
Anul II - ruta profesională: ȚESĂTORIE
Anul II - ruta profesională: TRICOTAJE

Anul II - ruta profesională: CONFECȚII TEXTILE

Anul II - ruta profesională: FINISARE CHIMICĂ TEXTILĂ

Anul II - ruta profesională: PRELUCRARE CHIMICĂ A PIEILOR
Anul III - ruta profesională: FILATURĂ

Anul III - ruta profesională: ȚESĂTORIE

Anul III - ruta profesională: TRICOTAJE

Anul III - ruta profesională: CONFECȚII TEXTILE

Anul III - ruta profesională: FINISARE CHIMICĂ TEXTILĂ

Anul III - ruta profesională: PRELUCRARE CHIMICĂ A PIEILOR