CONCURS
REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
pentru studenții din anul II
I.Cadrul general
Art.1. Conform planului de activită?i din cadrul proiectului  POSDRU/90/2.1/S/60423,
concursul are ca obiectiv general verificarea abilită?ilor dobîndite de studen?i în urma
desfă?urării activită?ilor practice în cadrul firmelor de profil.
Art.2. Concursul se adresează studen?ilor din anul II ai Facultă?ii de Textile-Pielărie ?i
Management Industrial care fac parte din grupul ?intă al proiectului ”De la teorie la pracică
- PRACTICA”, de la domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Chimică ?i Inginerie ?i
Management.

                                                                                            mai mult...
I.Cadrul general
Art.1. Conform planului de activități din cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/60423,
concursul are ca obiectiv general verificarea abilităților dobândite de studenți în urma
desfășurării activităților practice în cadrul firmelor de profil.
Art.2. Concursul se adresează studenților din anul III ai Facultății de Textile-Pielărie și
Management Industrial care fac parte din grupul țintă al proiectului ”De la teorie la practică -
PRACTICA”, de la domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Chimică și Inginerie și
Management.

                                                                                            mai mult...
REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
pentru studenții din anul III
I.Cadrul general
Art.1. Conform planului de activități din cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/60423,
concursul are ca obiectiv general verificarea abilităților dobândite de studenți în urma
desfășurării activităților practice în cadrul firmelor de profil.
Art.2. Concursul se adresează studenților din anul IV ai Facultății de Textile-Pielărie și
Management Industrial care fac parte din grupul țintă al proiectului ”De la teorie la practică -
PRACTICA”, de la domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Chimică și Inginerie și
Management.

                                                                                           mai mult...

REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
pentru studenții din anul IV
Anul III - ruta profesională: FILATURĂ

Anul III - ruta profesională: ȚESĂTORIE

Anul III - ruta profesională: TRICOTAJE

Anul III - ruta profesională: CONFECȚII TEXTILE

Anul III - ruta profesională: CONFECȚII DIN PIELE

Anul III - ruta profesională: FINISARE CHIMICĂ TEXTILĂ

Anul III - ruta profesională: PRELUCRARE CHIMICĂ A PIEILOR
Anul IV - ruta profesională: FILATURĂ

Anul IV - ruta profesională: ȚESĂTORIE

Anul IV - ruta profesională: TRICOTAJE

Anul IV - ruta profesională: CONFECȚII TEXTILE

Anul IV - ruta profesională: CONFECȚII DIN PIELE

Anul IV - ruta profesională: FINISARE CHIMICĂ TEXTILĂ

Anul IV - ruta profesională: PRELUCRARE CHIMICĂ A PIEILOR
Anul II - ruta profesională: ȚESĂTORIE
Anul II - ruta profesională: TRICOTAJE

Anul II - ruta profesională: CONFECȚII TEXTILE

Anul II - ruta profesională: FINISARE CHIMICĂ TEXTILĂ

Anul II - ruta profesională: PRELUCRARE CHIMICĂ A PIEILOR
Tabele nominale cu studenții care au fost premiați la concurs
Anul II - ruta profesională: FILATURĂ