Tabele nominale cu studenții care au fost premiați la concurs
Anul II - ruta profesională: FILATURĂ
Anul II - ruta profesională: ȚESĂTORIE
Anul II - ruta profesională: TRICOTAJE

Anul II - ruta profesională: CONFECȚII TEXTILE

Anul II - ruta profesională: CONFECȚII DIN PIELE

Anul II - ruta profesională: FINISARE CHIMICĂ TEXTILĂ

Anul II - ruta profesională: PRELUCRARE CHIMICĂ A PIEILOR
Anul III - ruta profesională: FILATURĂ

Anul III - ruta profesională: ȚESĂTORIE

Anul III - ruta profesională: TRICOTAJE

Anul III - ruta profesională: CONFECȚII TEXTILE

Anul III - ruta profesională: CONFECȚII DIN PIELE

Anul III - ruta profesională: FINISARE CHIMICĂ TEXTILĂ

Anul III - ruta profesională: PRELUCRARE CHIMICĂ A PIEILOR
Anul IV - ruta profesională: FILATURĂ

Anul IV - ruta profesională: ȚESĂTORIE

Anul IV - ruta profesională: TRICOTAJE

Anul IV - ruta profesională: CONFECȚII TEXTILE

Anul IV - ruta profesională: CONFECȚII DIN PIELE

Anul IV - ruta profesională: FINISARE CHIMICĂ TEXTILĂ

Anul IV - ruta profesională: PRELUCRARE CHIMICĂ A PIEILOR


CONCURS
REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
pentru studenții din anul II
I.Cadrul general
Art.1.
Conform planului de activități din cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/60423, concursul are ca obiectiv general verificarea abilităților practice dobândite de studenți în urma desfășurării activităților practice în cadrul atelierelor școală.
Art.2. Concursul se adresează studenților din anul II ai Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial care fac parte din grupul țintă al proiectului ”De la teorie la practică - PRACTICA”, de la domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Chimică și Inginerie și Management....                                                                                           
mai mult...
REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
pentru studenții din anul III
I.Cadrul general
Art.1.
Conform planului de activități din cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/60423, concursul are ca obiectiv general verificarea abilităților practice dobândite de studenți în urma desfășurării activităților practice în cadrul atelierelor școală.
Art.2. Concursul se adresează studenților din anul III ai Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial care fac parte din grupul țintă al proiectului ”De la teorie la practică - PRACTICA”, de la domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Chimică și Inginerie și Management....                                                                                            
mai mult...
REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
pentru studenții din anul IV
I.Cadrul general
Art.1.
Conform planului de activități din cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/60423, concursul are ca obiectiv general verificarea abilităților practice dobândite de studenți în urma desfășurării activităților practice în cadrul atelierelor școală.
Art.2. Concursul se adresează studenților din anul IV ai Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial care fac parte din grupul țintă al proiectului ”De la teorie la practică - PRACTICA”, de la domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Chimică și Inginerie și Management....                                                                                            
mai mult...


CONCURS
rezultate
Concurs - anul II - domeniile INGINERIE INDUSTRIALĂ și
INGINERIE și MANAGEMENT (TEXTILE)

REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA ELIMINATORIE (TEST GRILĂ)
Concurs - anul II - domeniile INGINERIE CHIMICĂ și 
INGINERIE și  MANAGEMENT (CHIMIE)

REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA ELIMINATORIE (TEST GRILĂ)
Concurs - anul II - domeniile INGINERIE INDUSTRIALĂ și
INGINERIE și MANAGEMENT (TEXTILE)

LISTA CONCURENȚILOR ADMIȘI LA PROBA PRACTICĂ FILATURĂ, ȚESĂTORIE, TRICOTAJE, CONFECȚII TEXTILE, CONFECȚII DIN PIELE
Concurs - anul II - domeniile INGINERIE CHIMICĂ și
INGINERIE și MANAGEMENT (CHIMIE)

LISTA CONCURENȚILOR ADMIȘI LA PROBA PRACTICĂ
FINISARE CHIMICĂ TEXTILĂ și PRELUCRAREA CHIMICĂ A PIEILOR