Activitățile proiectului

ANUL I
1.1 Campanie de constientizare a oportunitatilor oferite studentilor privind stagiile de pregatire practica
1.2 Incheierea parteneriatelor de practica si a conventiilor cadru, formarea grupelor pentru stagiile de practica
1.3 Organizarea, extinderea si functionarea firmei simulate
1.4 Planificarea si realizarea achizitiilor de materii prime si echipamente de protectie pentru desfasurarea practicii
1.5 Elaborarea materialelor suport pentru desfasurarea stagiilor de practica
1.6 Formarea personalului din intreprinderi cu rol de tutori
1.7 Participarea sudentilor din anul II la stagii de practica in cadrul atelierelor scoala si a firmei simulate
1.8 Participarea sudentilor din anul IV la stagii de practica in productie si cercetare, pentru elaborarea lucrarii de licenta
1.9 Participarea sudentilor din anul III la stagii de practica in cadrul firmelor partenere
1.10 Evaluarea rezultatelor obtinute de studenti in perioada stagiilor de pregatire practica, inclusiv premierea celor mai bune rezultate
1.11 Managementul proiectului

ANUL II
2.1 Campanie de constientizare a oportunitatilor oferite studentilor privind stagiile de pregatire practica
2.2 Incheierea parteneriatelor de practica si a conventiilor cadru, formarea grupelor pentru stagiile de practica
2.3 Planificarea si realizarea achizitiilor de materii prime si echipamente de protectie pentru desfasurarea practicii
2.4 Achizitionarea de materiale suport pentru invatarea la locul de munca
2.5 Formarea personalului din intreprinderi cu rol de tutori
2.6 Participarea sudentilor din anul II la stagii de practica in cadrul atelierelor scoala si a firmei simulate
2.7 Participarea sudentilor din anul IV la stagii de practica in productie si cercetare, pentru elaborarea lucrarii de licenta
2.8 Participarea sudentilor din anul III la stagii de practica in cadrul firmelor partenere
2.9 Evaluarea rezultatelor obtinute de studenti in perioada stagiilor de pregatire practica, inclusiv premierea celor mai bune rezultate
2.10 Schimb de experienta si diseminare de bune practici privind organizarea practicii studentilor
2.11 Managementul proiectului

ANUL III
3.1 Campanie de constientizare a oportunitatilor oferite studentilor privind stagiile de pregatire practica
3.2 Incheierea parteneriatelor de practica si a conventiilor cadru, formarea grupelor pentru stagiile de practica
3.3 Planificarea si realizarea achizitiilor de materii prime si echipamente de protectie pentru desfasurarea practicii
3.4 Participarea sudentilor din anul II la stagii de practica in cadrul atelierelor scoala si a firmei simulate
3.5 Participarea sudentilor din anul IV la stagii de practica in productie si cercetare, pentru elaborarea lucrarii de licenta
3.6 Participarea sudentilor din anul III la stagii de practica in cadrul firmelor partenere 3.7 Evaluarea rezultatelor obtinute de studenti in perioada stagiilor de pregatire practica, inclusiv premierea celor mai bune rezultate
3.8 Schimb de experienta si diseminare de bune practici privind organizarea practicii studentilor
3.9 Managementul proiectului